Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Het is niet mogelijk om e-mails te ontvangen - Apple iPad 3 (iOS7)

Oorzaak 1 van 3: De telefoon is niet juist ingesteld om e-mail te ontvangen

Als je telefoon niet juist is ingesteld voor e-mail te ontvangen, is het niet mogelijk e-mail te ontvangen.

Oplossing: De telefoon voor e-mail instellen.Gedetailleerde instructies.

Stap 1 van 61

Ga naar "E-mail, contacten, agenda's"

Druk op Instellingen.

Stap 2 van 61

Ga naar "E-mail, contacten, agenda's"

Druk op E-mail, contacten, agenda's.

Stap 3 van 61

Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op Nieuwe account.

Stap 4 van 61

Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op de gewenste aanbieder of Anders.

Stap 5 van 61

Nieuw e-mailaccount toevoegen

Als je Anders kiest:

Stap 6 van 61

Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op Voeg mailaccount toe.

Stap 7 van 61

Afzendernaam invoeren

Druk op Naam en toets de naam in, die in je e-mails als afzendernaam moet worden weergegeven.

Stap 8 van 61

E-mailadres intoetsen

Druk op E-mail en toets je e-mailadres in.

Stap 9 van 61

Wachtwoord intoetsen

Druk op Wachtwoord en toets het wachtwoord van je e-mailaccount in.

Stap 10 van 61

Naam van e-mailaccount invoeren

Druk op Beschrijving en toets de gewenste naam voor het e-mailaccount in.

Stap 11 van 61

Naam van e-mailaccount invoeren

Druk op Volgende.

Stap 12 van 61

Kies een servertype

Druk op POP of IMAP.

Stap 13 van 61

Inkomende server intoetsen

Druk op "Hostnaam" onder "SERVER INKOMENDE POST" en toets de naam van de inkomende server van je e-mailaanbieder in.

Stap 14 van 61

Gebruikersnaam invoeren

Druk op "Gebruikersnaam" onder "SERVER INKOMENDE POST" en toets de gebruikersnaam van je e-mailaccount in.

Stap 15 van 61

Uitgaande server intoetsen

Druk op "Hostnaam" onder "SERVER UITGAANDE POST" en toets de naam van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in.

Stap 16 van 61

Gebruikersnaam en wachtwoord voor uitgaande server intoetsen

Druk op "Gebruikersnaam" onder "SERVER UITGAANDE POST" en toets de gebruikersnaam voor de uitgaande server in.

Stap 17 van 61

Gebruikersnaam en wachtwoord voor uitgaande server intoetsen

Druk op "Wachtwoord" onder "SERVER UITGAANDE POST" en toets het wachtwoord voor de uitgaande server in.

Stap 18 van 61

Gegevens opslaan

Als je POP als servertype hebt gekozen:

Stap 19 van 61

Gegevens opslaan

Druk op Bewaar.

Stap 20 van 61

Gegevens opslaan

Als je IMAP als servertype hebt gekozen:

Stap 21 van 61

Gegevens opslaan

Druk op Volgende.

Stap 22 van 61

Gegevens opslaan

Druk op de indicator naast "Mail" om synchroniseren van e-mail in of uit te schakelen.

Stap 23 van 61

Gegevens opslaan

Druk op de indicator naast "Notities" om synchroniseren van notities in of uit te schakelen.

Stap 24 van 61

Gegevens opslaan

Druk op Bewaar.

Stap 25 van 61

Kies e-mailaccount

Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.

Stap 26 van 61

Kies e-mailaccount

Als je IMAP als servertype hebt gekozen:

Stap 27 van 61

Kies e-mailaccount

Druk op Account.

Stap 28 van 61

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk op "SMTP" onder "SERVER UITGAANDE POST".

Stap 29 van 61

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk in het veld onder "HOOFDSERVER".

Stap 30 van 61

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk op de indicator naast "Gebruik SSL" om de functie in of uit te schakelen.

Stap 31 van 61

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.

Stap 32 van 61

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Wachtwoord.

Stap 33 van 61

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op de pijl links.

Stap 34 van 61

Uitgaand poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort.

Stap 35 van 61

Uitgaand poortnummer intoetsen

Toets het poortnummer van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in en druk op Gereed.

Stap 36 van 61

Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Als je POP als servertype hebt gekozen:

Stap 37 van 61

Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.

Stap 38 van 61

Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Als je IMAP als servertype hebt gekozen:

Stap 39 van 61

Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Druk op Account.

Stap 40 van 61

Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Druk op Geavanceerd.

Stap 41 van 61

Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Druk op de indicator naast "Gebruik SSL" om de functie in of uit te schakelen.

Stap 42 van 61

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.

Stap 43 van 61

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Wachtwoord.

Stap 44 van 61

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Geavanceerd.

Stap 45 van 61

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort en toets het poortnummer voor de inkomende server van je e-mailaanbieder in.

Stap 46 van 61

Inkomend poortnummer intoetsen

Als je POP als servertype hebt gekozen:

Stap 47 van 61

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.

Stap 48 van 61

Inkomend poortnummer intoetsen

Als je IMAP als servertype hebt gekozen:

Stap 49 van 61

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Account.

Stap 50 van 61

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Gereed.

Stap 51 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Als je IMAP als servertype hebt gekozen:

Stap 52 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op E-mail, contacten....

Stap 53 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.

Stap 54 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op de indicator naast "Push" om de functie in of uit te schakelen.

Stap 55 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Als je Push uitschakelt:

Stap 56 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op de gewenste periode of Handmatig.

Stap 57 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Om instellingen voor een specifiek e-mailaccount te kiezen:
Druk op het gewenste e-mailaccount.

Stap 58 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Fetch of Handmatig.

Stap 59 van 61

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.

Stap 60 van 61

Instellen afsluiten

Druk op E-mail, contacten... om het instellen af te sluiten.

Stap 61 van 61

Terugkeren naar het startscherm

Druk op de home-toets om af te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

1 Ga naar "E-mail, contacten, agenda's"

Druk op Instellingen.
Druk op E-mail, contacten, agenda's.

2 Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op Nieuwe account.
Druk op de gewenste aanbieder of Anders.
Als je Anders kiest:
Druk op Voeg mailaccount toe.

3 Afzendernaam invoeren

Druk op Naam en toets de naam in, die in je e-mails als afzendernaam moet worden weergegeven.

4 E-mailadres intoetsen

Druk op E-mail en toets je e-mailadres in.

5 Wachtwoord intoetsen

Druk op Wachtwoord en toets het wachtwoord van je e-mailaccount in.

6 Naam van e-mailaccount invoeren

Druk op Beschrijving en toets de gewenste naam voor het e-mailaccount in.
Druk op Volgende.

7 Kies een servertype

Druk op POP of IMAP.

8 Inkomende server intoetsen

Druk op "Hostnaam" onder "SERVER INKOMENDE POST" en toets de naam van de inkomende server van je e-mailaanbieder in.

9 Gebruikersnaam invoeren

Druk op "Gebruikersnaam" onder "SERVER INKOMENDE POST" en toets de gebruikersnaam van je e-mailaccount in.

10 Uitgaande server intoetsen

Druk op "Hostnaam" onder "SERVER UITGAANDE POST" en toets de naam van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in.

11 Gebruikersnaam en wachtwoord voor uitgaande server intoetsen

Druk op "Gebruikersnaam" onder "SERVER UITGAANDE POST" en toets de gebruikersnaam voor de uitgaande server in.
Druk op "Wachtwoord" onder "SERVER UITGAANDE POST" en toets het wachtwoord voor de uitgaande server in.

12 Gegevens opslaan

Als je POP als servertype hebt gekozen:
Druk op Bewaar.
Als je IMAP als servertype hebt gekozen:
Druk op Volgende.
Druk op de indicator naast "Mail" om synchroniseren van e-mail in of uit te schakelen.
Druk op de indicator naast "Notities" om synchroniseren van notities in of uit te schakelen.
Druk op Bewaar.

13 Kies e-mailaccount

Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.
Als je IMAP als servertype hebt gekozen:
Druk op Account.

14 Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk op "SMTP" onder "SERVER UITGAANDE POST".
Druk in het veld onder "HOOFDSERVER".
Druk op de indicator naast "Gebruik SSL" om de functie in of uit te schakelen.

15 Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.
Druk op Wachtwoord.
Druk op de pijl links.

16 Uitgaand poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort.
Toets het poortnummer van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in en druk op Gereed.

17 Encryptie van inkomende e-mail in- of uitschakelen

Als je POP als servertype hebt gekozen:
Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.
Als je IMAP als servertype hebt gekozen:
Druk op Account.
Druk op Geavanceerd.
Druk op de indicator naast "Gebruik SSL" om de functie in of uit te schakelen.

18 Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.
Druk op Wachtwoord.
Druk op Geavanceerd.

19 Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort en toets het poortnummer voor de inkomende server van je e-mailaanbieder in.
Als je POP als servertype hebt gekozen:
Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.
Als je IMAP als servertype hebt gekozen:
Druk op Account.
Druk op Gereed.

20 Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Als je IMAP als servertype hebt gekozen:
Druk op E-mail, contacten....
Druk op Nieuwe gegevens.
Druk op de indicator naast "Push" om de functie in of uit te schakelen.
Als je Push uitschakelt:
Druk op de gewenste periode of Handmatig.
Om instellingen voor een specifiek e-mailaccount te kiezen:
Druk op het gewenste e-mailaccount.
Druk op Fetch of Handmatig.
Druk op Nieuwe gegevens.

21 Instellen afsluiten

Druk op E-mail, contacten... om het instellen af te sluiten.

22 Terugkeren naar het startscherm

Druk op de home-toets om af te sluiten en terug te keren naar het startscherm.

Is je probleem opgelost?

Ja - Alles opgelost Nee - Ga naar volgende oorzaak

Informatie over...

Of selecteer…

Ander toestel