Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Het apparaat voor webgebaseerde e-mail instellen - Apple iPad mini (iOS6)

Bekijk help info

Het is mogelijk om e-mails op te halen en te versturen van een webgebaseerd e-mailaccount, zoals Hotmail, Yahoo! Mail en Gmail. Volg deze instructie om het apparaat in te stellen voor webgebaseerde e-mail.
Om het apparaat in te kunnen stellen voor webgebaseerde e-mail, moet je een account bij de desbetreffende aanbieder hebben. Als je geen account hebt, kun je er een openen op de homepage van de e-mailaanbieder.

Stap 1 van 73

Ga naar "APN-instellingen"

Druk op Instellingen.

Stap 2 van 73

Ga naar "APN-instellingen"

Druk op Mobiele data.

Stap 3 van 73

Ga naar "APN-instellingen"

Druk op APN-instellingen.

Stap 4 van 73

APN-naam invoeren

Druk op APN.
Toets live.vodafone.com in.

Een APN (Access Point Name) wordt gebruikt om een internetverbinding op je apparaat te maken.
Stap 5 van 73

Instellingen opslaan

Druk op Mobiele data.

Stap 6 van 73

Instellingen opslaan

Druk op de home-toets om terug te keren naar de stand-bymodus.

Stap 7 van 73

Ga naar "E-mail, contacten, agenda's"

Druk op Instellingen.

Stap 8 van 73

Ga naar "E-mail, contacten, agenda's"

Druk op E-mail, contacten, agenda's.

Stap 9 van 73

Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op Voeg account toe....

Stap 10 van 73

Kies e-mailaanbieder

Het scherm toont nu een lijst van verschillende e-mailaanbieders. Als je aanbieder in de lijst staat:
Druk op de gewenste aanbieder.
Volg de aanwijzingen op het scherm om een e-mailaccount van de gekozen aanbieder in te stellen.

Stap 11 van 73

Kies e-mailaanbieder

Als je e-mailaanbieder niet in de lijst staat:
Druk op Anders.

Stap 12 van 73

Kies e-mailaanbieder

Druk op Voeg mailaccount toe en volg de volgende stappen om een e-mailaccount van de gewenste aanbieder in te stellen.

Stap 13 van 73

Afzendernaam invoeren

Druk op Naam en toets de naam in, die in je e-mails als afzendernaam moet worden weergegeven.

Stap 14 van 73

E-mailadres intoetsen

Druk op E-mail en toets je e-mailadres in (bijvoorbeeld naam@aanbieder.com).

Stap 15 van 73

Wachtwoord intoetsen

Druk op Wachtwoord en toets het wachtwoord van je e-mailaccount bij je e-mailaanbieder in.

Stap 16 van 73

Naam van e-mailaccount invoeren

Druk op Beschrijving en toets de gewenste naam voor het e-mailaccount in.

Stap 17 van 73

Naam van e-mailaccount invoeren

Druk op Volgende.

Stap 18 van 73

Kies een actie

Als het scherm deze afbeelding toont:
Volg de volgende drie stappen.

Stap 19 van 73

Kies een actie

Als het scherm deze afbeelding toont:
Sla de volgende drie stappen over.

Stap 20 van 73

Kies instelling voor synchronisatie van gegevens

Druk op de indicator naast het gewenste gegevenstype om synchronisatie van dit gegevenstype in of uit te schakelen.

Stap 21 van 73

Kies instelling voor synchronisatie van gegevens

Druk op Bewaar.

Stap 22 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.

Stap 23 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op de indicator naast Push om de functie in of uit te schakelen.

Stap 24 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Als je Push uitschakelt:

Stap 25 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op de gewenste periode of Handmatig.

Stap 26 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Om instellingen voor een specifiek e-mailaccount te kiezen:
Druk op Geavanceerd.

Stap 27 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op het gewenste e-mailaccount.

Stap 28 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Fetch of Handmatig.

Stap 29 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Geavanceerd.

Stap 30 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.

Stap 31 van 73

Opslaan en afsluiten

Druk op E-mail, contacten... om de instellingen op te slaan.

Stap 32 van 73

Opslaan en afsluiten

Druk op de home-toets om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

Stap 33 van 73

Kies een servertype

Druk op IMAP of POP.

Als je IMAP kiest, worden al je e-mails getoond in het apparaat, maar ze blijven op de server liggen. Als je een e-mail in het apparaat verwijdert, wordt de e-mail ook verwijderd van de server. Al je e-mailmappen zijn beschikbaar in het apparaat, ook die mappen die je zelf hebt aangemaakt in het e-mailprogramma op je computer.

Als je POP kiest, worden je inkomende e-mails opgeslagen in de inbox van het apparaat en worden ze niet verwijderd van de server, wanneer je ze verwijdert in het apparaat. E-mails in andere mappen dan de inbox worden niet opgehaald. Bovendien kun je op het apparaat geen toegang krijgen tot mappen die je zelf hebt aangemaakt in het e-mailprogramma op je computer.
Stap 34 van 73

Inkomende server intoetsen

Druk op Hostnaam onder Server inkomende post en toets de naam van de inkomende server van je e-mailaanbieder in.

Stap 35 van 73

Gebruikersnaam invoeren

Druk op Gebruikersnaam onder Server inkomende post en toets de gebruikersnaam van je e-mailaccount bij je e-mailaanbieder in.

Stap 36 van 73

Uitgaande server intoetsen

Druk op Hostnaam onder Server uitgaande post en toets de naam van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in.

LET OP:
als je geen toegang kunt krijgen tot de uitgaande server van je e-mailaanbieder, gebruik dan sendmail.vodafone.nl (de uitgaande server van Vodafone). Eerst moet je je registreren voor My Vodafone.
Stap 37 van 73

Gebruikersnaam voor uitgaande e-mail eventueel invoeren

Druk op Gebruikersnaam onder Server uitgaande post en toets je gebruikersnaam voor de uitgaande server bij de e-mailaanbieder in.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan de gebruikersnaam voor My Vodafone in.
Stap 38 van 73

Wachtwoord voor uitgaande e-mail eventueel intoetsen

Druk op Wachtwoord onder Server uitgaande post en toets je wachtwoord voor de uitgaande server bij de e-mailaanbieder in.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan het wachtwoord voor My Vodafone in.
Stap 39 van 73

Gegevens opslaan

Als je een IMAP e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op Volgende.

Stap 40 van 73

Gegevens opslaan

Als je een POP3 e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op Bewaar.

Stap 41 van 73

Kies instellingen voor synchroniseren voor IMAP

Als je een IMAP e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op de indicator naast E-mail om synchroniseren van e-mail in of uit te schakelen.

Stap 42 van 73

Kies instellingen voor synchroniseren voor IMAP

Druk op de indicator naast Notities om synchroniseren van notities in of uit te schakelen.

Stap 43 van 73

Kies instellingen voor synchroniseren voor IMAP

Druk op Bewaar.

Stap 44 van 73

Kies e-mailaccount

Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.

Stap 45 van 73

Kies e-mailaccount

Als je een IMAP e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op Account.

Stap 46 van 73

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk op SMTP onder Server uitgaande post.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, moet je de functie inschakelen.
Stap 47 van 73

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk in het veld onder Hoofdserver.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, moet je de functie inschakelen.
Stap 48 van 73

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk op de indicator naast Gebruik SSL om de functie in of uit te schakelen.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, moet je de functie inschakelen.
Stap 49 van 73

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.

Stap 50 van 73

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Wachtwoord.

Stap 51 van 73

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk in het veld links bovenaan het scherm.

Stap 52 van 73

Uitgaand poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan 465 in.
Stap 53 van 73

Uitgaand poortnummer intoetsen

Toets het poortnummer van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in en druk op Gereed.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan 465 in.
Stap 54 van 73

Uitgaand poortnummer intoetsen

Druk in het veld links bovenaan het scherm.

Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan 465 in.
Stap 55 van 73

SSL-encryptie van inkomende e-mail inschakelen

Druk op Geavanceerd.

Stap 56 van 73

SSL-encryptie van inkomende e-mail inschakelen

Druk op de indicator naast Gebruik SSL om de functie in te schakelen.

Stap 57 van 73

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.

Stap 58 van 73

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Wachtwoord.

Stap 59 van 73

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Geavanceerd.

Stap 60 van 73

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort en toets het poortnummer voor de inkomende server van je e-mailaanbieder in.

Stap 61 van 73

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk in het veld links bovenaan het scherm.

Stap 62 van 73

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Gereed.

Stap 63 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.

Stap 64 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op de indicator naast Push om de functie in of uit te schakelen.

Stap 65 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Als je Push uitschakelt:

Stap 66 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op de gewenste periode of Handmatig.

Stap 67 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Om instellingen voor een specifiek e-mailaccount te kiezen:
Druk op Geavanceerd.

Stap 68 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op het gewenste e-mailaccount.

Stap 69 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Fetch of Handmatig.

Stap 70 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Geavanceerd.

Stap 71 van 73

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.

Stap 72 van 73

Opslaan en afsluiten

Druk op E-mail, contacten... om de instellingen op te slaan.

Stap 73 van 73

Opslaan en afsluiten

Druk op de home-toets om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

Ga naar "APN-instellingen"

Druk op Instellingen.
Druk op Mobiele data.
Druk op APN-instellingen.

APN-naam invoeren

Druk op APN.
Toets live.vodafone.com in.
Een APN (Access Point Name) wordt gebruikt om een internetverbinding op je apparaat te maken.

Instellingen opslaan

Druk op Mobiele data.
Druk op de home-toets om terug te keren naar de stand-bymodus.

Ga naar "E-mail, contacten, agenda's"

Druk op Instellingen.
Druk op E-mail, contacten, agenda's.

Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op Voeg account toe....

Kies e-mailaanbieder

Het scherm toont nu een lijst van verschillende e-mailaanbieders. Als je aanbieder in de lijst staat:
Druk op de gewenste aanbieder.
Volg de aanwijzingen op het scherm om een e-mailaccount van de gekozen aanbieder in te stellen.
Als je e-mailaanbieder niet in de lijst staat:
Druk op Anders.
Druk op Voeg mailaccount toe en volg de volgende stappen om een e-mailaccount van de gewenste aanbieder in te stellen.

Afzendernaam invoeren

Druk op Naam en toets de naam in, die in je e-mails als afzendernaam moet worden weergegeven.

E-mailadres intoetsen

Druk op E-mail en toets je e-mailadres in (bijvoorbeeld naam@aanbieder.com).

Wachtwoord intoetsen

Druk op Wachtwoord en toets het wachtwoord van je e-mailaccount bij je e-mailaanbieder in.

Naam van e-mailaccount invoeren

Druk op Beschrijving en toets de gewenste naam voor het e-mailaccount in.
Druk op Volgende.

Kies een actie

Als het scherm deze afbeelding toont:
Volg de volgende drie stappen.
Als het scherm deze afbeelding toont:
Sla de volgende drie stappen over.

Kies instelling voor synchronisatie van gegevens

Druk op de indicator naast het gewenste gegevenstype om synchronisatie van dit gegevenstype in of uit te schakelen.
Druk op Bewaar.

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.
Druk op de indicator naast Push om de functie in of uit te schakelen.
Als je Push uitschakelt:
Druk op de gewenste periode of Handmatig.
Om instellingen voor een specifiek e-mailaccount te kiezen:
Druk op Geavanceerd.
Druk op het gewenste e-mailaccount.
Druk op Fetch of Handmatig.
Druk op Geavanceerd.
Druk op Nieuwe gegevens.

Opslaan en afsluiten

Druk op E-mail, contacten... om de instellingen op te slaan.
Druk op de home-toets om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

Kies een servertype

Druk op IMAP of POP.
Als je IMAP kiest, worden al je e-mails getoond in het apparaat, maar ze blijven op de server liggen. Als je een e-mail in het apparaat verwijdert, wordt de e-mail ook verwijderd van de server. Al je e-mailmappen zijn beschikbaar in het apparaat, ook die mappen die je zelf hebt aangemaakt in het e-mailprogramma op je computer.

Als je POP kiest, worden je inkomende e-mails opgeslagen in de inbox van het apparaat en worden ze niet verwijderd van de server, wanneer je ze verwijdert in het apparaat. E-mails in andere mappen dan de inbox worden niet opgehaald. Bovendien kun je op het apparaat geen toegang krijgen tot mappen die je zelf hebt aangemaakt in het e-mailprogramma op je computer.

Inkomende server intoetsen

Druk op Hostnaam onder Server inkomende post en toets de naam van de inkomende server van je e-mailaanbieder in.

Gebruikersnaam invoeren

Druk op Gebruikersnaam onder Server inkomende post en toets de gebruikersnaam van je e-mailaccount bij je e-mailaanbieder in.

Uitgaande server intoetsen

Druk op Hostnaam onder Server uitgaande post en toets de naam van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in.
LET OP:
als je geen toegang kunt krijgen tot de uitgaande server van je e-mailaanbieder, gebruik dan sendmail.vodafone.nl (de uitgaande server van Vodafone). Eerst moet je je registreren voor My Vodafone.

Gebruikersnaam voor uitgaande e-mail eventueel invoeren

Druk op Gebruikersnaam onder Server uitgaande post en toets je gebruikersnaam voor de uitgaande server bij de e-mailaanbieder in.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan de gebruikersnaam voor My Vodafone in.

Wachtwoord voor uitgaande e-mail eventueel intoetsen

Druk op Wachtwoord onder Server uitgaande post en toets je wachtwoord voor de uitgaande server bij de e-mailaanbieder in.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan het wachtwoord voor My Vodafone in.

Gegevens opslaan

Als je een IMAP e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op Volgende.
Als je een POP3 e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op Bewaar.

Kies instellingen voor synchroniseren voor IMAP

Als je een IMAP e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op de indicator naast E-mail om synchroniseren van e-mail in of uit te schakelen.
Druk op de indicator naast Notities om synchroniseren van notities in of uit te schakelen.
Druk op Bewaar.

Kies e-mailaccount

Druk op de naam van het e-mailaccount dat je net hebt aangemaakt.
Als je een IMAP e-mailaccount gaat aanmaken:
Druk op Account.

Encryptie van uitgaande e-mails in- of uitschakelen

Druk op SMTP onder Server uitgaande post.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, moet je de functie inschakelen.
Druk in het veld onder Hoofdserver.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, moet je de functie inschakelen.
Druk op de indicator naast Gebruik SSL om de functie in of uit te schakelen.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, moet je de functie inschakelen.

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.
Druk op Wachtwoord.
Druk in het veld links bovenaan het scherm.

Uitgaand poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan 465 in.
Toets het poortnummer van de uitgaande server van je e-mailaanbieder in en druk op Gereed.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan 465 in.
Druk in het veld links bovenaan het scherm.
Als je de uitgaande server van Vodafone gebruikt, toets dan 465 in.

SSL-encryptie van inkomende e-mail inschakelen

Druk op Geavanceerd.
Druk op de indicator naast Gebruik SSL om de functie in te schakelen.

Encryptie van wachtwoord uitschakelen

Druk op Identiteitscontrole.
Druk op Wachtwoord.
Druk op Geavanceerd.

Inkomend poortnummer intoetsen

Druk op Serverpoort en toets het poortnummer voor de inkomende server van je e-mailaanbieder in.
Druk in het veld links bovenaan het scherm.
Druk op Gereed.

Kies instelling voor controle van nieuwe e-mails

Druk op Nieuwe gegevens.
Druk op de indicator naast Push om de functie in of uit te schakelen.
Als je Push uitschakelt:
Druk op de gewenste periode of Handmatig.
Om instellingen voor een specifiek e-mailaccount te kiezen:
Druk op Geavanceerd.
Druk op het gewenste e-mailaccount.
Druk op Fetch of Handmatig.
Druk op Geavanceerd.
Druk op Nieuwe gegevens.

Opslaan en afsluiten

Druk op E-mail, contacten... om de instellingen op te slaan.
Druk op de home-toets om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

Informatie over...

Of selecteer…

Ander toestel