Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Toestelhandleiding

De telefoon voor Exchange e-mail instellen

Volg deze instructie om de telefoon in te stellen voor Exchange e-mail.

Stap 1 van 52

Druk op de Windows-toets.

Stap 2 van 52

Druk op Instellingen.

Stap 3 van 52

Druk op Menu.

Stap 4 van 52

Druk op Meer.

Stap 5 van 52

Druk op Verbindingen.

Stap 6 van 52

Druk op Verbindingen.

Stap 7 van 52

Druk op het tabblad Geavanceerd.

Stap 8 van 52

Druk op Netwerken selecteren.

Stap 9 van 52

Druk op Nieuw... onder Programma's die autom. verb. maken met internet moeten gebruikmaken van.

Stap 10 van 52

Druk in het veld onder Voer een naam in voor deze instellingen en toets EMAIL in.

Stap 11 van 52

Druk op het tabblad Modem.

Stap 12 van 52

Druk op Nieuw... om een nieuwe dataverbinding aan te maken.

Stap 13 van 52

Druk in het veld onder Voer een naam in voor de verbinding en toets Vodafone Mail in.

Stap 14 van 52

Druk op het dropdownmenu onder Kies een modem.

Stap 15 van 52

Druk op Mobiele verbinding (GPRS).

Stap 16 van 52

Druk op Volgende.

Stap 17 van 52

Druk in het veld onder Naam toegangspunt.
Toets live.vodafone.com in.

Stap 18 van 52

Druk op Volgende.

Stap 19 van 52

Druk in het veld naast Gebruikersnaam en toets vodafone in.

Stap 20 van 52

Druk in het veld naast Wachtwoord en toets vodafone in.

Stap 21 van 52

Druk op Voltooien.

Stap 22 van 52

Druk op OK om te bevestigen.

Stap 23 van 52

Druk op het dropdownmenu onder Programma's die autom. verb. maken met een particulier netwerk moeten gebruikm. van.

Stap 24 van 52

Druk op EMAIL.

Stap 25 van 52

Druk op OK om te bevestigen.

Stap 26 van 52

Druk op de Home-toets om terug te keren naar de stand-bymodus.

Stap 27 van 52

Druk op de Windows-toets.

Stap 28 van 52

Druk op E-mail.

Stap 29 van 52

Druk op E-mail instellen om een nieuw e-mailaccount toe te voegen.

Stap 30 van 52

Druk in het veld onder E-mailadres en toets je e-mailadres in.

Stap 31 van 52

Druk in het veld onder Wachtwoord en toets het wachtwoord voor de server in.

Stap 32 van 52

Druk op Volgende.

Stap 33 van 52

Druk op E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet om de functie uit te schakelen.

Stap 34 van 52

Als het vakje naast het menu-item leeg is, is de functie uitgeschakeld.

Stap 35 van 52

Druk op Volgende.

Stap 36 van 52

Druk op het dropdownmenu en druk op Exchange Server.

Stap 37 van 52

Druk op Volgende.

Stap 38 van 52

Druk op Volgende.

Stap 39 van 52

Druk in het veld onder E-mailadres en toets je e-mailadres in.

Stap 40 van 52

Druk op Volgende.

Stap 41 van 52

Druk in het veld onder Serveradres en toets de naam van de server in.

Stap 42 van 52

Druk op Deze server vereist een versleutelde verbinding (SSL) om SSL-encryptie in of uit te schakelen.

Stap 43 van 52

Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is SSL-encryptie ingeschakeld.

Stap 44 van 52

Als je SSL-encryptie uitschakelt:
Druk op OK om te bevestigen.

Stap 45 van 52

Druk op Volgende.

Stap 46 van 52

Druk in het veld naast Gebruikersnaam en toets de gebruikersnaam van de server in.

Stap 47 van 52

Druk in het veld naast Domein en toets de domeinnaam in.

Stap 48 van 52

Druk op Volgende.

Stap 49 van 52

Druk in het veld naast de gewenste gegevenstypen om synchronisatie van de afzonderlijke gegevenstypen in of uit te schakelen.

Stap 50 van 52

Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is synchronisatie ingeschakeld.

Stap 51 van 52

Druk op Voltooien.

Stap 52 van 52

Druk op de Home-toets om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

1. Ga naar "Netwerken selecteren"

Druk op de Windows-toets.
Druk op Instellingen.
Druk op Menu.
Druk op Meer.
Druk op Verbindingen.
Druk op Verbindingen.
Druk op het tabblad Geavanceerd.
Druk op Netwerken selecteren.

2. Nieuwe dataverbindingsgroep aanmaken

Druk op Nieuw... onder Programma's die autom. verb. maken met internet moeten gebruikmaken van.
Druk in het veld onder Voer een naam in voor deze instellingen en toets EMAIL in.

3. Nieuwe dataverbinding aanmaken

Druk op het tabblad Modem.
Druk op Nieuw... om een nieuwe dataverbinding aan te maken.

4. Naam van dataverbinding invoeren

Druk in het veld onder Voer een naam in voor de verbinding en toets Vodafone Mail in.

5. Kies een dataverbindingstype

Druk op het dropdownmenu onder Kies een modem.
Druk op Mobiele verbinding (GPRS).
Druk op Volgende.

6. APN-naam invoeren

Druk in het veld onder Naam toegangspunt.
Toets live.vodafone.com in.
Druk op Volgende.

7. Gebruikersnaam invoeren

Druk in het veld naast Gebruikersnaam en toets vodafone in.

8. Wachtwoord intoetsen

Druk in het veld naast Wachtwoord en toets vodafone in.

9. Dataverbinding opslaan

Druk op Voltooien.
Druk op OK om te bevestigen.

10. Kies dataverbindingsgroep voor private netwerken

Druk op het dropdownmenu onder Programma's die autom. verb. maken met een particulier netwerk moeten gebruikm. van.
Druk op EMAIL.
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op de Home-toets om terug te keren naar de stand-bymodus.

11. Ga naar "E-mail"

Druk op de Windows-toets.
Druk op E-mail.

12. Nieuw e-mailaccount toevoegen

Druk op E-mail instellen om een nieuw e-mailaccount toe te voegen.

13. E-mailadres intoetsen

Druk in het veld onder E-mailadres en toets je e-mailadres in.

14. Wachtwoord intoetsen

Druk in het veld onder Wachtwoord en toets het wachtwoord voor de server in.
Druk op Volgende.

15. Automatisch ophalen van instellingen uitschakelen

Druk op E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet om de functie uit te schakelen.
Als het vakje naast het menu-item leeg is, is de functie uitgeschakeld.
Druk op Volgende.

16. Kies e-mailaanbieder

Druk op het dropdownmenu en druk op Exchange Server.
Druk op Volgende.
Druk op Volgende.

17. E-mailadres intoetsen

Druk in het veld onder E-mailadres en toets je e-mailadres in.
Druk op Volgende.

18. Servernaam invoeren

Druk in het veld onder Serveradres en toets de naam van de server in.

19. SSL-encryptie in- of uitschakelen

Druk op Deze server vereist een versleutelde verbinding (SSL) om SSL-encryptie in of uit te schakelen.
Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is SSL-encryptie ingeschakeld.
Als je SSL-encryptie uitschakelt:
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op Volgende.

20. Gebruikersnaam invoeren

Druk in het veld naast Gebruikersnaam en toets de gebruikersnaam van de server in.

21. Domeinnaam invoeren

Druk in het veld naast Domein en toets de domeinnaam in.
Druk op Volgende.

22. Kies gegevenstypen voor synchronisatie

Druk in het veld naast de gewenste gegevenstypen om synchronisatie van de afzonderlijke gegevenstypen in of uit te schakelen.
Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is synchronisatie ingeschakeld.

23. Instellingen afsluiten

Druk op Voltooien.

24. Afsluiten

Druk op de Home-toets om af te sluiten en terug te keren naar de stand-bymodus.

Hulp nodig?

Ondersteuning voor je {0}