Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Nokia 6700 Classic

Nokia 6700 Classic

Toetsenslot in- of uitschakelen - Nokia 6700 Classic

Bekijk help info

Het is mogelijk om het scherm en de toetsen van de telefoon te vergrendelen, zodat de telefoon niet per abuis wordt geactiveerd. Volg deze instructie om het toetsenslot in of uit te schakelen.

Nokia 6700 Classic
Stap 1 van 9

Kies een actie

Kies een van de volgende acties:
Toetsenslot in- of uitschakelen, zie 1a.
Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen, zie 1b.

Stap 2 van 9

1a - Toetsenslot in- of uitschakelen

Druk snel na elkaar op de navigatietoets en *.
Afhankelijk van de huidige instelling wordt het toetsenslot in- of uitgeschakeld.

Als het toetsenslot is ingeschakeld, wordt het icoontje voor Toetsenslot getoond op de standby-stand.

Je kunt een oproep gewoon beantwoorden zonder het slot uit te schakelen.
Stap 3 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Druk op de navigatietoets.

Stap 4 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Ga naar Instellngn en druk op de navigatietoets.

Stap 5 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Ga naar Telefoon en druk op de navigatietoets.

Stap 6 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Ga naar Aut. toets.blokk. en druk op de navigatietoets.

Stap 7 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Selecteer Aan of Uit en druk op de navigatietoets.

Stap 8 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Als je Aan kiest:

Stap 9 van 9

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Toets de periode in om het toetsenslot in te schakelen na een bepaalde tijd van inactiviteit van de telefoon en druk op de navigatietoets.

Kies een actie

Kies een van de volgende acties:
Toetsenslot in- of uitschakelen, zie 1a.
Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen, zie 1b.
Nokia 6700 Classic

1a - Toetsenslot in- of uitschakelen

Druk snel na elkaar op de navigatietoets en *.
Afhankelijk van de huidige instelling wordt het toetsenslot in- of uitgeschakeld.
Als het toetsenslot is ingeschakeld, wordt het icoontje voor Toetsenslot getoond op de standby-stand.

Je kunt een oproep gewoon beantwoorden zonder het slot uit te schakelen.

1b - Automatisch toetsenslot in- of uitschakelen

Druk op de navigatietoets.
Ga naar Instellngn en druk op de navigatietoets.
Ga naar Telefoon en druk op de navigatietoets.
Ga naar Aut. toets.blokk. en druk op de navigatietoets.
Selecteer Aan of Uit en druk op de navigatietoets.
Als je Aan kiest:
Toets de periode in om het toetsenslot in te schakelen na een bepaalde tijd van inactiviteit van de telefoon en druk op de navigatietoets.

Informatie over...

Of selecteer…

Ander toestel