Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.

Toestelhandleiding

Tekst schrijven

Als je tekst schrijft, bijvoorbeeld notities of berichten, kun je de tekst op verschillende manieren intoetsen. Volg deze instructie om te leren hoe je tekst schrijft.

Nokia N8
Stap 1 van 33

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat een van deze functies geopend is en dat het schrijfgebied geselecteerd is.

Nokia N8
Stap 2 van 33

Hier vind je allerlei instellingen voor de tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal kiezen, zie 2b.
Woordsuggestie voor QWERTY-toetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.

Stap 3 van 33

Druk op het icoontje voor Menu.

Stap 4 van 33

Druk op QWERTY-toetsenbord of Cijfermodus (afhankelijk van de huidige instelling).

Stap 5 van 33

Druk op het icoontje voor Menu.

Stap 6 van 33

Druk eventueel op Invoeropties.

Stap 7 van 33

Druk op Schrijftaal.

Stap 8 van 33

Druk op de gewenste taal.

Stap 9 van 33

Druk op het icoontje voor Menu.

Stap 10 van 33

Druk op Invoeropties.

Stap 11 van 33

Druk op Instellingen.

Stap 12 van 33

Druk op Woord autom. voltooien om Aan of Uit te kiezen.

Stap 13 van 33

Als je Aan kiest:

Stap 14 van 33

Druk op Ja om het woordenboek in te schakelen, indien het uitgeschakeld is.

Stap 15 van 33

Druk herhaaldelijk op # om het T9-woordenboek in of uit te schakelen.

Stap 16 van 33

Wanneer het icoontje voor Woordenboek (een potlood met twee lijntjes) bovenaan het scherm verschijnt, is het T9-woordenboek ingeschakeld.

Nokia N8
Stap 17 van 33

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met QWERTY-toetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3b.

Stap 18 van 33

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 19 van 33

Druk op de pijl rechts om het getoonde woord in te voegen.

Stap 20 van 33

Om cijfers of speciale tekens in te voegen:
Druk op 1* en houd de toets ingedrukt tot er een pop-upmenu verschijnt op het scherm.

Stap 21 van 33

Druk op de gewenste weergave.

Stap 22 van 33

Druk op de gewenste cijfers of de gewenste speciale tekens.

Stap 23 van 33

Druk op AB om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 24 van 33

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 25 van 33

Druk op de pijl rechts om het getoonde woord in te voegen.

Stap 26 van 33

Druk op * om meer woordsuggesties te bekijken.

Stap 27 van 33

Om een cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt weergegeven op het scherm.

Stap 28 van 33

Om cijfers in te voegen:
Druk op # en houd deze ingedrukt tot een numeriek toetsenbord op het scherm verschijnt.

Stap 29 van 33

Druk op de gewenste cijfers.

Stap 30 van 33

Druk op # en houd deze even ingedrukt om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 31 van 33

Om speciale tekens in te voegen:
Druk op * en houd deze ingedrukt tot er een overzicht van speciale tekens op het scherm verschijnt.

Stap 32 van 33

Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.

Stap 33 van 33

Druk op het gewenste speciale teken.

1. Inleiding

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat een van deze functies geopend is en dat het schrijfgebied geselecteerd is.
Nokia N8

2. Kies instellingen voor tekstinvoer

Hier vind je allerlei instellingen voor de tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal kiezen, zie 2b.
Woordsuggestie voor QWERTY-toetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.
Nokia N8

3. 2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op het icoontje voor Menu.
Druk op QWERTY-toetsenbord of Cijfermodus (afhankelijk van de huidige instelling).

4. 2b - Een schrijftaal kiezen

Druk op het icoontje voor Menu.
Druk eventueel op Invoeropties.
Druk op Schrijftaal.
Druk op de gewenste taal.

5. 2c - Woordsuggestie voor QWERTY-toetsenbord in- of uitschakelen

Druk op het icoontje voor Menu.
Druk op Invoeropties.
Druk op Instellingen.
Druk op Woord autom. voltooien om Aan of Uit te kiezen.
Als je Aan kiest:
Druk op Ja om het woordenboek in te schakelen, indien het uitgeschakeld is.

6. 2d - T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk herhaaldelijk op # om het T9-woordenboek in of uit te schakelen.
Wanneer het icoontje voor Woordenboek (een potlood met twee lijntjes) bovenaan het scherm verschijnt, is het T9-woordenboek ingeschakeld.

7. Tekst schrijven

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met QWERTY-toetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3b.
Nokia N8

8. 3a - Tekst schrijven met QWERTY-toetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op de pijl rechts om het getoonde woord in te voegen.
Om cijfers of speciale tekens in te voegen:
Druk op 1* en houd de toets ingedrukt tot er een pop-upmenu verschijnt op het scherm.
Druk op de gewenste weergave.
Druk op de gewenste cijfers of de gewenste speciale tekens.
Druk op AB om terug te keren naar de letterinvoer.

9. 3b - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op de pijl rechts om het getoonde woord in te voegen.
Druk op * om meer woordsuggesties te bekijken.
Om een cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt weergegeven op het scherm.
Om cijfers in te voegen:
Druk op # en houd deze ingedrukt tot een numeriek toetsenbord op het scherm verschijnt.
Druk op de gewenste cijfers.
Druk op # en houd deze even ingedrukt om terug te keren naar de letterinvoer.
Om speciale tekens in te voegen:
Druk op * en houd deze ingedrukt tot er een overzicht van speciale tekens op het scherm verschijnt.
Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.
Druk op het gewenste speciale teken.

Hulp nodig?

Ondersteuning voor je {0}