Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Samsung C3350 Eisen

Samsung C3350 Eisen

Plaats geheugenkaart - Samsung C3350 Eisen

Bekijk help info

Je kunt bestanden, zoals foto's of videoclips, op de geheugenkaart opslaan. Volg deze instructie om de geheugenkaart te plaatsen.

Stap 1 van 5

Verwijder de achterklep

Houd de telefoon met de achterzijde naar boven.
Gebruik een munt om het slotje van de achterklep linksom te draaien.
Pak de linkerzijde van de achterklep vast en haal de klep weg.

Stap 2 van 5

Verwijder de batterij

Pak de onderkant van de batterij vast en haal de batterij uit de telefoon.

Samsung C3350 Eisen
Stap 3 van 5

Plaats geheugenkaart

Houd de geheugenkaart, zodat de contacten van de kaart tegen de contacten in de geheugenkaarthouder passen.
Plaats de geheugenkaart in de houder met de bovenkant eerst.
Duw de geheugenkaart naar de telefoon toe en druk ze naar beneden totdat je een klik hoort en de kaart vastzit.

Samsung C3350 Eisen
Stap 4 van 5

Plaats de batterij

Plaats de batterij in de telefoon met de bovenkant eerst, zodat de goudkleurige contacten van de batterij tegen de corresponderende contacten in de telefoon passen, en druk de batterij op haar plaats.

Stap 5 van 5

Zet de achterklep op zijn plaats

Leg de achterklep met de bovenkant eerst op de telefoon en druk de onderkant naar beneden.
Houd de achterklep op zijn plaats en gebruik een munt om het slotje van de achterklep rechtsom te draaien totdat de klep vastzit.
Druk op de zijkanten van de achterklep totdat die helemaal op zijn plaats zit.

Verwijder de achterklep

Houd de telefoon met de achterzijde naar boven.
Gebruik een munt om het slotje van de achterklep linksom te draaien.
Pak de linkerzijde van de achterklep vast en haal de klep weg.

Verwijder de batterij

Pak de onderkant van de batterij vast en haal de batterij uit de telefoon.

Plaats geheugenkaart

Houd de geheugenkaart, zodat de contacten van de kaart tegen de contacten in de geheugenkaarthouder passen.
Plaats de geheugenkaart in de houder met de bovenkant eerst.
Duw de geheugenkaart naar de telefoon toe en druk ze naar beneden totdat je een klik hoort en de kaart vastzit.
Samsung C3350 Eisen

Plaats de batterij

Plaats de batterij in de telefoon met de bovenkant eerst, zodat de goudkleurige contacten van de batterij tegen de corresponderende contacten in de telefoon passen, en druk de batterij op haar plaats.
Samsung C3350 Eisen

Zet de achterklep op zijn plaats

Leg de achterklep met de bovenkant eerst op de telefoon en druk de onderkant naar beneden.
Houd de achterklep op zijn plaats en gebruik een munt om het slotje van de achterklep rechtsom te draaien totdat de klep vastzit.
Druk op de zijkanten van de achterklep totdat die helemaal op zijn plaats zit.

Informatie over...

Of selecteer…

Ander toestel