Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Samsung Galaxy Mini

Samsung Galaxy Mini

Toestelhandleiding

Tekst schrijven

Als je tekst schrijft, bijvoorbeeld notities of berichten, kun je de tekst op verschillende manieren intoetsen. Volg deze instructie om te leren hoe je tekst schrijft.

Samsung Galaxy Mini
Stap 1 van 52

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat je tekst gaat schrijven en het toetsenbord zichtbaar is op het scherm.

Samsung Galaxy Mini
Stap 2 van 52

Er zijn verschillende instellingen voor tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal voor QWERTY- of telefoontoetsenbord kiezen, zie 2b.
T9-woordenboek voor QWERTY- of telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
Woordsuggestie voor QWERTY- of telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.

Stap 3 van 52

Druk in het schrijfveld en houd dit ingedrukt tot er een pop-upmenu verschijnt op het scherm.

Stap 4 van 52

Druk op Invoermethode.

Stap 5 van 52

Druk op Samsung-toetsenbord.

Stap 6 van 52

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).

Stap 7 van 52

Druk op Typen toetsenbord.

Stap 8 van 52

Druk op QWERTY Toetsenbord, 3x4 Toetsenbord, Schrijven vak 1 of Schrijven vak 2.

Stap 9 van 52

Druk op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

Stap 10 van 52

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).

Stap 11 van 52

Druk op Invoertalen.

Stap 12 van 52

Druk op de gewenste taal.

Stap 13 van 52

Als er in het vakje naast een taal een V wordt getoond, dan is de taal gekozen.

Stap 14 van 52

Druk tweemaal op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

Stap 15 van 52

Druk op de spatiebalk en veeg met je vinger naar rechts of links om de gewenste schrijftaal te kiezen.

Stap 16 van 52

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).

Stap 17 van 52

Druk op XT9 om de functie in of uit te schakelen.

Stap 18 van 52

Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is de functie ingeschakeld.

Stap 19 van 52

Druk op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

Stap 20 van 52

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).

Stap 21 van 52

Druk op XT9 om het T9-woordenboek in te schakelen.

Stap 22 van 52

Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is de functie ingeschakeld.

Stap 23 van 52

Druk op XT9 geavanceerde instellingen.

Stap 24 van 52

Druk op Woordaanvulling om de functie in of uit te schakelen.

Stap 25 van 52

Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is de functie ingeschakeld.

Stap 26 van 52

Druk tweemaal op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

Samsung Galaxy Mini
Stap 27 van 52

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met QWERTY-toetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3b.
Tekst met de hand schrijven, methode 1, zie 3c.
Tekst met de hand schrijven, methode 2, zie 3d.

Stap 28 van 52

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 29 van 52

Druk op het gewenste woord om het in te voegen.

Stap 30 van 52

Druk op de pijl omlaag om meer woordsuggesties te bekijken.

Stap 31 van 52

Om cijfers of speciale tekens in te voegen:
Druk op ?123.

Stap 32 van 52

Druk op 1/3 om meer speciale tekens te tonen.

Stap 33 van 52

Druk op de gewenste cijfers of de gewenste speciale tekens.

Stap 34 van 52

Druk op ABC om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 35 van 52

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 36 van 52

Druk op het gewenste woord om het in te voegen.

Stap 37 van 52

Druk op de pijl omlaag om meer woordsuggesties te bekijken.

Stap 38 van 52

Om één cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt getoond op het scherm.

Stap 39 van 52

Om meerdere cijfers achterelkaar in te voegen:
Druk op 123.

Stap 40 van 52

Druk op de gewenste cijfers.

Stap 41 van 52

Druk op ?#+ en vervolgens op ABC om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 42 van 52

Om speciale tekens in te voegen:
Druk op 123 en vervolgens op ?#+.

Stap 43 van 52

Druk op 1/7 om meer speciale tekens weer te geven.

Stap 44 van 52

Druk op de gewenste speciale tekens.

Stap 45 van 52

Druk op ABC om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 46 van 52

Om letters te schrijven:
Schrijf de gewenste letters in het veld links bovenaan of in het veld rechts bovenaan.

Stap 47 van 52

Om cijfers te schrijven:
Schrijf de gewenste cijfers in het veld links onderaan.

Stap 48 van 52

Om speciale tekens te schrijven:
Schrijf de gewenste speciale tekens in het veld rechts onderaan.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.

Stap 49 van 52

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ABC wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 50 van 52

Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 51 van 52

Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ?#+ wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 52 van 52

Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

1. Inleiding

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat je tekst gaat schrijven en het toetsenbord zichtbaar is op het scherm.
Samsung Galaxy Mini

2. Kies instellingen voor tekstinvoer

Er zijn verschillende instellingen voor tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal voor QWERTY- of telefoontoetsenbord kiezen, zie 2b.
T9-woordenboek voor QWERTY- of telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
Woordsuggestie voor QWERTY- of telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.
Samsung Galaxy Mini

3. 2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk in het schrijfveld en houd dit ingedrukt tot er een pop-upmenu verschijnt op het scherm.
Druk op Invoermethode.
Druk op Samsung-toetsenbord.
Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).
Druk op Typen toetsenbord.
Druk op QWERTY Toetsenbord, 3x4 Toetsenbord, Schrijven vak 1 of Schrijven vak 2.
Druk op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

4. 2b - Een schrijftaal voor QWERTY- of telefoontoetsenbord kiezen

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).
Druk op Invoertalen.
Druk op de gewenste taal.
Als er in het vakje naast een taal een V wordt getoond, dan is de taal gekozen.
Druk tweemaal op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.
Druk op de spatiebalk en veeg met je vinger naar rechts of links om de gewenste schrijftaal te kiezen.

5. 2c - T9-woordenboek voor QWERTY- of telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).
Druk op XT9 om de functie in of uit te schakelen.
Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is de functie ingeschakeld.
Druk op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

6. 2d - Woordsuggestie voor QWERTY- of telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk op het icoontje voor Instellingen (een tandwieltje).
Druk op XT9 om het T9-woordenboek in te schakelen.
Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is de functie ingeschakeld.
Druk op XT9 geavanceerde instellingen.
Druk op Woordaanvulling om de functie in of uit te schakelen.
Als er in het vakje naast het menu-item een V wordt getoond, dan is de functie ingeschakeld.
Druk tweemaal op de terugtoets om terug te keren naar de tekstinvoer.

7. Tekst schrijven

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met QWERTY-toetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3b.
Tekst met de hand schrijven, methode 1, zie 3c.
Tekst met de hand schrijven, methode 2, zie 3d.
Samsung Galaxy Mini

8. 3a - Tekst schrijven met QWERTY-toetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op het gewenste woord om het in te voegen.
Druk op de pijl omlaag om meer woordsuggesties te bekijken.
Om cijfers of speciale tekens in te voegen:
Druk op ?123.
Druk op 1/3 om meer speciale tekens te tonen.
Druk op de gewenste cijfers of de gewenste speciale tekens.
Druk op ABC om terug te keren naar de letterinvoer.

9. 3b - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op het gewenste woord om het in te voegen.
Druk op de pijl omlaag om meer woordsuggesties te bekijken.
Om één cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt getoond op het scherm.
Om meerdere cijfers achterelkaar in te voegen:
Druk op 123.
Druk op de gewenste cijfers.
Druk op ?#+ en vervolgens op ABC om terug te keren naar de letterinvoer.
Om speciale tekens in te voegen:
Druk op 123 en vervolgens op ?#+.
Druk op 1/7 om meer speciale tekens weer te geven.
Druk op de gewenste speciale tekens.
Druk op ABC om terug te keren naar de letterinvoer.

10. 3c - Tekst met de hand schrijven, methode 1

Om letters te schrijven:
Schrijf de gewenste letters in het veld links bovenaan of in het veld rechts bovenaan.
Om cijfers te schrijven:
Schrijf de gewenste cijfers in het veld links onderaan.
Om speciale tekens te schrijven:
Schrijf de gewenste speciale tekens in het veld rechts onderaan.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.

11. 3d - Tekst met de hand schrijven, methode 2

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ABC wordt getoond links onderaan het scherm.
Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond links onderaan het scherm.
Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ?#+ wordt getoond links onderaan het scherm.
Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

Hulp nodig?

Ondersteuning voor je {0}