Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Samsung Galaxy S III Mini

Samsung Galaxy S III Mini

Plaats geheugenkaart - Samsung Galaxy S III Mini

Bekijk help info

Je kunt bestanden, zoals foto's of videoclips, op de geheugenkaart opslaan. Volg deze instructie om de geheugenkaart te plaatsen.

Stap 1 van 6

Verwijder de achterklep

Houd de telefoon met de achterzijde naar je toe gericht.
Pak de achterklep bovenaan vast vast en haal de klep weg.

Stap 2 van 6

Verwijder de batterij

Pak de onderkant van de batterij vast en haal de batterij uit de telefoon.

Stap 3 van 6

Plaats geheugenkaart

Houd de geheugenkaart zodat de contacten op de kaart naar beneden en naar de telefoon toe gericht zijn.
Plaats de geheugenkaart in de houder met de contacten eerst.

Stap 4 van 6

Plaats geheugenkaart

Druk de geheugenkaart naar beneden in de houder en schuif het kaartje naar omhoog.

Samsung Galaxy S III Mini
Stap 5 van 6

Plaats de batterij

Plaats de batterij in de telefoon met de bovenkant eerst, zodat de contacten van de batterij tegen de corresponderende contacten in de telefoon passen, en druk de batterij op haar plaats.

Stap 6 van 6

Zet de achterklep op zijn plaats

Leg de achterklep met de onderkant eerst op de telefoon en druk de klep op zijn plaats.

Verwijder de achterklep

Houd de telefoon met de achterzijde naar je toe gericht.
Pak de achterklep bovenaan vast vast en haal de klep weg.

Verwijder de batterij

Pak de onderkant van de batterij vast en haal de batterij uit de telefoon.

Plaats geheugenkaart

Houd de geheugenkaart zodat de contacten op de kaart naar beneden en naar de telefoon toe gericht zijn.
Plaats de geheugenkaart in de houder met de contacten eerst.
Druk de geheugenkaart naar beneden in de houder en schuif het kaartje naar omhoog.

Plaats de batterij

Plaats de batterij in de telefoon met de bovenkant eerst, zodat de contacten van de batterij tegen de corresponderende contacten in de telefoon passen, en druk de batterij op haar plaats.
Samsung Galaxy S III Mini

Zet de achterklep op zijn plaats

Leg de achterklep met de onderkant eerst op de telefoon en druk de klep op zijn plaats.

Informatie over...

Of selecteer…

Ander toestel