Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Samsung S5260 Star II

Samsung S5260 Star II

Toestelhandleiding

Tekst schrijven

Als je tekst schrijft, bijvoorbeeld notities of berichten, kun je de tekst op verschillende manieren intoetsen. Volg deze instructie om te leren hoe je tekst schrijft.

Samsung S5260 Star II
Stap 1 van 34

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat je tekst gaat schrijven en het toetsenbord zichtbaar is op het scherm.

Samsung S5260 Star II
Stap 2 van 34

Er zijn verschillende instellingen voor tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal kiezen, zie 2b.
Woordsuggestie voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.

Stap 3 van 34

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd dit even ingedrukt.

Stap 4 van 34

Druk op Toetsenbordtype.

Stap 5 van 34

Druk op Toetsenbord, Schrijven voll. sch. of Schrijfvak.

Stap 6 van 34

Druk op Instellen.

Stap 7 van 34

Druk op het Wereldbol-icoontje om de gewenste taal te kiezen.

Stap 8 van 34

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd het even ingedrukt.

Stap 9 van 34

Druk op Voorspellende tekst.

Stap 10 van 34

Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.

Stap 11 van 34

Druk op Sluit.

Stap 12 van 34

Druk op T9 om het T9-woordenboek in of uit te schakelen.

Stap 13 van 34

Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.

Samsung S5260 Star II
Stap 14 van 34

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm, zie 3b.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm, zie 3c.

Stap 15 van 34

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 16 van 34

Druk op het gewenste woord om het in te voegen.

Stap 17 van 34

Druk op de pijl links om meer woordsuggesties te bekijken.

Stap 18 van 34

Om één cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt getoond op het scherm.

Stap 19 van 34

Om meerdere cijfers in te voegen:
Druk op 123.

Stap 20 van 34

Druk op de gewenste cijfers.

Stap 21 van 34

Druk op ?#+ en vervolgens op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 22 van 34

Om speciale tekens in te voegen:
Druk op 123.

Stap 23 van 34

Druk op ?#+.

Stap 24 van 34

Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.

Stap 25 van 34

Druk op het gewenste speciale teken.

Stap 26 van 34

Druk op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 27 van 34

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 28 van 34

Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 29 van 34

Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ?#+ wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 30 van 34

Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

Stap 31 van 34

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond rechts onderaan het scherm.

Stap 32 van 34

Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond rechts onderaan het scherm.

Stap 33 van 34

Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ?#+ wordt getoond rechts onderaan het scherm.

Stap 34 van 34

Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

1. Inleiding

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat je tekst gaat schrijven en het toetsenbord zichtbaar is op het scherm.
Samsung S5260 Star II

2. Kies instellingen voor tekstinvoer

Er zijn verschillende instellingen voor tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal kiezen, zie 2b.
Woordsuggestie voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.
Samsung S5260 Star II

3. 2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd dit even ingedrukt.
Druk op Toetsenbordtype.
Druk op Toetsenbord, Schrijven voll. sch. of Schrijfvak.
Druk op Instellen.

4. 2b - Een schrijftaal kiezen

Druk op het Wereldbol-icoontje om de gewenste taal te kiezen.

5. 2c - Woordsuggestie voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd het even ingedrukt.
Druk op Voorspellende tekst.
Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.
Druk op Sluit.

6. 2d - T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk op T9 om het T9-woordenboek in of uit te schakelen.
Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.

7. Tekst schrijven

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm, zie 3b.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm, zie 3c.
Samsung S5260 Star II

8. 3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op het gewenste woord om het in te voegen.
Druk op de pijl links om meer woordsuggesties te bekijken.
Om één cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt getoond op het scherm.
Om meerdere cijfers in te voegen:
Druk op 123.
Druk op de gewenste cijfers.
Druk op ?#+ en vervolgens op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.
Om speciale tekens in te voegen:
Druk op 123.
Druk op ?#+.
Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.
Druk op het gewenste speciale teken.
Druk op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

9. 3b - Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond links onderaan het scherm.
Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond links onderaan het scherm.
Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ?#+ wordt getoond links onderaan het scherm.
Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

10. 3c - Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond rechts onderaan het scherm.
Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond rechts onderaan het scherm.
Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot ?#+ wordt getoond rechts onderaan het scherm.
Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

Hulp nodig?

Ondersteuning voor je {0}