Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch. Created with Sketch.
Samsung S8500 Wave

Samsung S8500 Wave

Tekst schrijven - Samsung S8500 Wave

Bekijk help info

Als je tekst schrijft, bijvoorbeeld notities of berichten, kun je de tekst op verschillende manieren intoetsen. Volg deze instructie om te leren hoe je tekst schrijft.

Samsung S8500 Wave
Stap 1 van 40

Inleiding

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat je tekst gaat schrijven en het toetsenbord zichtbaar is op het scherm.

Samsung S8500 Wave
Stap 2 van 40

Kies instellingen voor tekstinvoer

Er zijn verschillende instellingen voor tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal kiezen, zie 2b.
Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.

Stap 3 van 40

2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd dit even ingedrukt.

Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Stap 4 van 40

2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op Toetsenbordtype.

Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Stap 5 van 40

2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op Toetsenbord, Qwerty-toetsenbord, Schr. voll. sch of Schrijfvak 1.

Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Stap 6 van 40

2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op Instellen.

Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Stap 7 van 40

2b - Een schrijftaal kiezen

Druk op het Wereldbol-icoontje om de gewenste taal te kiezen.

Je kunt meerdere talen toevoegen: druk op de menutoets. Druk op Instellingen. Druk op Algemeen. Druk op Toetsenbordtaal. Volg de aanwijzingen op het scherm om meerdere talen toe te voegen.
Stap 8 van 40

2c - Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd het even ingedrukt.

Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Stap 9 van 40

2c - Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen

Druk op Voorspellende tekst.

Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Stap 10 van 40

2c - Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen

Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.

Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Stap 11 van 40

2c - Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen

Druk op Sluit.

Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Stap 12 van 40

2d - T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk op T9 om het T9-woordenboek in of uit te schakelen.

Als je het T9-woordenboek inschakelt, toont het scherm suggesties voor woorden die mogelijk zijn met de toetsen die je hebt ingedrukt.
Om T9-woordenboek in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord kiezen.
Stap 13 van 40

2d - T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.

Als je het T9-woordenboek inschakelt, toont het scherm suggesties voor woorden die mogelijk zijn met de toetsen die je hebt ingedrukt.
Om T9-woordenboek in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord kiezen.
Samsung S8500 Wave
Stap 14 van 40

Tekst schrijven

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord, zie 3b.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm, zie 3c.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm, zie 3d.

Stap 15 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 16 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op het gewenste woord om het in te voegen.

Stap 17 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op de pijl omlaag om meer woordsuggesties te bekijken.

Stap 18 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Om één cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt getoond op het scherm.

Stap 19 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Om meerdere cijfers in te voegen:
Druk op 123.

Stap 20 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op de gewenste cijfers.

Stap 21 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op het Ster-icoontje en vervolgens op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 22 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Om speciale tekens in te voegen:
Druk op 123.

Stap 23 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op het Ster-icoontje.

Stap 24 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.

Stap 25 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op het gewenste speciale teken.

Stap 26 van 40

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 27 van 40

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Druk op de lettertoetsen om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.

Stap 28 van 40

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Druk op het gewenste woord om het in te voegen.

Stap 29 van 40

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Om cijfers of speciale tekens in te voegen:
Druk op het Ster-icoontje.

Stap 30 van 40

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.

Stap 31 van 40

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Druk op de gewenste cijfers of de gewenste speciale tekens.

Stap 32 van 40

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Druk op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

Stap 33 van 40

3c - Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 34 van 40

3c - Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm

Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 35 van 40

3c - Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm

Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot het Ster-icoontje wordt getoond links onderaan het scherm.

Stap 36 van 40

3c - Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm

Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

Stap 37 van 40

3d - Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond rechts onderaan het scherm.

Stap 38 van 40

3d - Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm

Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond rechts onderaan het scherm.

Stap 39 van 40

3d - Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm

Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot het Ster-icoontje wordt getoond rechts onderaan het scherm.

Stap 40 van 40

3d - Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm

Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

Inleiding

Tekstinvoer wordt voor verschillende functies gebruikt, bijvoorbeeld voor notities en berichten. De volgende stappen gaan ervan uit dat je tekst gaat schrijven en het toetsenbord zichtbaar is op het scherm.
Samsung S8500 Wave

Kies instellingen voor tekstinvoer

Er zijn verschillende instellingen voor tekstinvoer. De volgende stappen tonen de belangrijkste instellingen.
Kies een van de volgende acties:
Een toetsenbordtype kiezen, zie 2a.
Een schrijftaal kiezen, zie 2b.
Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen, zie 2c.
T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen, zie 2d.
Samsung S8500 Wave

2a - Een toetsenbordtype kiezen

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd dit even ingedrukt.
Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Druk op Toetsenbordtype.
Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Druk op Toetsenbord, Qwerty-toetsenbord, Schr. voll. sch of Schrijfvak 1.
Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.
Druk op Instellen.
Toetsenbord is een telefoontoetsenbord met meerdere letters op iedere toets.
Qwerty-toetsenbord is een toetsenbord met één letter op iedere toets.
Schr. voll. sch is een toetsenbord met handschriftherkenning dat het hele scherm vult.
Schrijfvak 1 is een toetsenbord met handschriftherkenning dat een beperkt deel van het scherm vult.

2b - Een schrijftaal kiezen

Druk op het Wereldbol-icoontje om de gewenste taal te kiezen.
Je kunt meerdere talen toevoegen: druk op de menutoets. Druk op Instellingen. Druk op Algemeen. Druk op Toetsenbordtaal. Volg de aanwijzingen op het scherm om meerdere talen toe te voegen.

2c - Woordsuggestie voor telefoon- of Qwerty-toetsenbord in- of uitschakelen

Druk op het Wereldbol-icoontje en houd het even ingedrukt.
Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Druk op Voorspellende tekst.
Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.
Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.
Druk op Sluit.
Als je woordsuggestie inschakelt, geeft het scherm suggesties voor woordaanvullingen wanneer je de eerste letters hebt ingetoetst.
Om woordsuggestie in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord of Qwerty-toetsenbord hebben gekozen.

2d - T9-woordenboek voor telefoontoetsenbord in- of uitschakelen

Druk op T9 om het T9-woordenboek in of uit te schakelen.
Als je het T9-woordenboek inschakelt, toont het scherm suggesties voor woorden die mogelijk zijn met de toetsen die je hebt ingedrukt.
Om T9-woordenboek in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord kiezen.
Als het bolletje naast het menu-item gevuld is, dan is de functie ingeschakeld.
Als je het T9-woordenboek inschakelt, toont het scherm suggesties voor woorden die mogelijk zijn met de toetsen die je hebt ingedrukt.
Om T9-woordenboek in of uit te kunnen schakelen, moet je in stap 2a Toetsenbord kiezen.

Tekst schrijven

De volgende stappen laten zien hoe je de verschillende toetsenborden gebruikt, wanneer het woordenboek en de woordsuggestie zijn ingeschakeld.
Kies een van de volgende acties:
Tekst schrijven met telefoontoetsenbord, zie 3a.
Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord, zie 3b.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm, zie 3c.
Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm, zie 3d.
Samsung S8500 Wave

3a - Tekst schrijven met telefoontoetsenbord

Druk eenmaal op iedere lettertoets om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op het gewenste woord om het in te voegen.
Druk op de pijl omlaag om meer woordsuggesties te bekijken.
Om één cijfer in te voegen:
Druk op de toets met het gewenste cijfer en houd deze ingedrukt tot het cijfer wordt getoond op het scherm.
Om meerdere cijfers in te voegen:
Druk op 123.
Druk op de gewenste cijfers.
Druk op het Ster-icoontje en vervolgens op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.
Om speciale tekens in te voegen:
Druk op 123.
Druk op het Ster-icoontje.
Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.
Druk op het gewenste speciale teken.
Druk op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

3b - Tekst schrijven met Qwerty-toetsenbord

Druk op de lettertoetsen om het gewenste woord te schrijven.
Het scherm toont woordsuggesties die mogelijk zijn met de letters die je hebt ingetoetst.
Druk op het gewenste woord om het in te voegen.
Om cijfers of speciale tekens in te voegen:
Druk op het Ster-icoontje.
Druk op de pijl rechts om meer speciale tekens te tonen.
Druk op de gewenste cijfers of de gewenste speciale tekens.
Druk op Abc om terug te keren naar de letterinvoer.

3c - Tekst schrijven met handschriftherkenning in volledig scherm

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond links onderaan het scherm.
Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond links onderaan het scherm.
Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot het Ster-icoontje wordt getoond links onderaan het scherm.
Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

3d - Tekst schrijven met handschriftherkenning in beperkt scherm

Om letters te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot Abc wordt getoond rechts onderaan het scherm.
Om cijfers te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot 123 wordt getoond rechts onderaan het scherm.
Om speciale tekens te schrijven:
Druk op het icoontje voor Tekenkeuze tot het Ster-icoontje wordt getoond rechts onderaan het scherm.
Schrijf de gewenste letters, cijfers of speciale tekens in het schrijfveld.
De telefoon stelt automatisch de letter, het cijfer of het speciale teken voor dat het meest lijkt op hetgeen je hebt ingetoetst.
Om een spatie in te voegen:
Teken een liggend streepje in het schrijfveld.

Informatie over...

Of selecteer…

Ander toestel