Created with Sketch. Created with Sketch.
Vodafone 555

Vodafone 555

Toestelhandleiding

Stil in- of uitschakelen

Als stil is ingeschakeld, worden alle geluiden van de telefoon uitgezet. Volg deze instructie om stil in of uit te schakelen.

Stap 1 van 1

Druk op Q en houd de toets even ingedrukt.
Afhankelijk van de huidige instelling wordt stil in- of uitgeschakeld.

Als stil is ingeschakeld, wordt het icoontje voor Stil getoond op het standby-scherm.

1. Stil in- of uitschakelen

Druk op Q en houd de toets even ingedrukt.
Afhankelijk van de huidige instelling wordt stil in- of uitgeschakeld.
Als stil is ingeschakeld, wordt het icoontje voor Stil getoond op het standby-scherm.

Hulp nodig?

Ondersteuning voor je {0}